Zvonkohra

Přehrajte si skladby zvonkohry


V původním unikátním krovu z roku 1879 v 10. patře Jindřišské zvonice je od roku 2003 umístěna nová zvonkohra od Petra Rudolfa Manouška.

Zvony byly odlity ve spolupráci s holandskou zvonárnou Royal Eijsbouts. Řídicí elektroniku dodala firma Clock-o-Matic.

Prostor krovu je charakteristický krátkou akustikou, což je vlastnost velmi výhodná pro zpěv a nástroje s průraznějším zvukem (flétna, housle). Proto je prakticky ideální i pro využití v naší zemi stále unikátního hudebního nástroje - přesně laděného souboru litých bronzových zvonů.Na rozdíl od obvyklých instalací v otevřených věžíchbyla nová zvonkohra pro Jindřišskou věž projektována od samého začátku jako komorní nástroj pro poslech v uzavřeném prostoru. Podobná koncepce nemá v České republice obdoby a není obvyklá ani ve státech s mnoha desítkami zvonkoher.Přibližné porovnání by bylo možno nalézt nejblíže v Japonsku. Jindřišská věž má i další prvenství: jedině zdejší zvonkohra je využívána jako skutečný hudební nástroj, ať už samotný nebo s dalšími hudebními nástroji či zpěvem. Kromě automaticky řízené hry s 1152 předvolitelnými skladbami umožňuje elektronický systém i ruční hru pomocí ovladačů jednotlivých bicích kladiv.Hudebník tak může přímo improvizovat nebo doprovázet hrou na zvony např. pěveckou produkci nebo jiné hudebné nástroje (klavír, harfu, kytaru, saxofon apod.). Zanedbatelná není ani možnost přímého záznamu živé hry do paměti počítače a následného opakování.

Soubor 10 nových zvonů symbolizuje své předchůdce: zvony, které z této věže byly odebrané a posléze rekvírované či přelité. Jediný zvon Maria přežil všechny ostatní a dnesje součástí rekonstruovaného interiéru. Jeho hlas se proto stal základem ladění nové zvonkohry, na jejíž hře se bude pravidelně podílet.

V samém centru Prahy tak vznikl skutečný unikát: malá koncertní síň s neobvyklým hudebním nástrojem, navíc v mimořádně cenné architektonické památce.

Přehled všech dvaceti postupně osazených zvonů ve zvonici sv. Jindřicha

Název zvonu Odlil zvonař Roku Hmotnost (kg) Poznámka
Maria Bartoloměj z Nového Města 1518 723 Zachován dodnes
Jan Martin 1571 Nezvěstný
Jindřich bratři Pricqueyové 1681 5614 Pukl v roce 1804
Jindřich Josef František Anna Kühnerová 1804 4001 Rekvírován za 1. sv. války
Dominik M. Löw 1707 1075 Pukl v roce1816
Dominik Karel Bellmann 1816 Pukl v roce 1850
Dominik Karel Bellmann 1850 1090 Rekvírován za 1. sv. války
Kristus Král 1927 2077 Rekvírován za 2. sv. války
Václav 1927 944 Rekvírován za 2. sv. války
Jindřich 1927 375 Rekvírován za 2. sv. války
Zvonkohra o deseti zvonech:
Maria, Jan, Martin, Jindřich, Josef, František, Dominik, Kristus Král, Václav, Petr
Petr Rudolf Manoušek 2003 52, 39, 35, 28, 22, 18, 15, 12, 10, 9 Zvony nesou všechna jména postupně osazených zvonů v Jindřišské věži, přibyl pouze zvon Petr

 

Maria Maria Maria
Na levém obrázku zvon Maria před restaurováním v roce 2000. Roku 1518 zvon odlil zvonař Bartoloměj z Nového Města pražského. Tento desátý nejstarší dochovaný pražský zvon restauroval zvonař Petr Rudolf Manoušek v roce 2002 (obrázky uprostřed a vpravo). Má hmotnost 723 kg a průměr 101 cm.
Loading...
Loading...