restaurace


Vstoupíte-li do horního patra restaurantu Zvonice, zatají se Vám dech až budete  uvedeni mezi stěny z hrubě tesaného kamene, obrovská gotická okna procházející oběma patry s krásnou vyhlídkou a kompletní původní trámoví. Originální bar z tepané mědi navazuje na čisté linie velkých gotických oken a v pozadí je zvýšné patro dobudované nad trámovím původní zvonové stolice, vhodné pro nerušené posezení menších společností. Virtuozita mistra kuchaře, krásná vyhlídka na majestátně vystupující věže pověstné stověžaté Prahy a genius loci tohoto místa jistě uchvátí Vás, Vaše blízké či obchodní partnery.

 
Loading...
Loading...